Anti-Money Laundering (AML) politik

Hvad er hvidvaskning af penge?

Hvidvaskning af penge er den handling, hvor ulovligt fremskaffede penge skjules, så kilden forekommer legitim. Vi overholder strenge love, hvilket gør det ulovligt for os eller nogen af vores ansatte, agenter eller samarbejdspartnere at bevidst engagere os i eller forsøge at deltage i aktiviteter, der er relateret til hvidvaskning af penge. Vores politik for bekæmpelse af pengehvidvaskning sikrer betalingsprocesser og kundesikkerhedstjenester.

Identifikation

TippyBear overvåger bedst mulig alle handlinger foretaget på hjemmesiden og hvis TippyBear bliver kontaktet af relevante retshåndhævende myndigheder eller ved tilfældig stikprøve udtrækkelse, kan det påkræves at kunden skal igennem en avanceret verifikation af Know-Your-Client (KYC) undersøgelse, som er en sikkerhedsforanstaltning mod pengehvidvaskning.

En Know-Your-Client (KYC) undersøgelse, er for at sikre os at vi lever op til regler og standarder for anti-hvidvaskning af penge, vil vi forlange, at du sender følgende dokumentation:

 • Identifikationsbevis: En tydelig kopi af et billedlegitimation udsted af de offentlige myndigheder i dit hjemland, for eksempel et gyldigt pas, kørekort eller statsborgerbevis.
 • Bopælsbevis: Et officielt dokument udstedt inden for de sidste 3 måneder, som tydeligt angiver dit navn og den adresse, som er registreret hos TippyBear. Det kan være en regning (fx. vand, elektricitet eller telefon), eller en bankudskrift. Sørge venligst for at din kopi indeholder:
  • Dit fulde juridiske navn
  • Din fulde bopælsadresse
  • Udstedelsesdato (inden for de sidste 3 måneder)
  • Navnet på den udstedende myndighed med et officielt logo eller stempel
 • Kopi af forside og bagside af dit kreditkort: For at sikre dit privatliv og din sikkerhed, må kun de 4 sidste cifre på dit kreditkort være synlige. Du kan også dække de sidste 3 cifre på bagsiden af dit kort (CVV-kode).

Bemærk venligst at myndighedskrav afviger i visse lande, og det kan være nødvendigt at anmode om yderligere dokumentation fra dig.

Imens undersøgelsens forløb foregår, vil du ikke kunne anmode om udbetalinger af din saldo på din konto. Du kan også risikere at du ikke kan sætte din konto til LIVE, før vi har modtaget og godkendt dit "Know-Your-Client"-dokumentation. Alle omkostninger eller decideret tab som er forbundet med denne process vil anses for at stå for egen regning samt ansvar og dette kan TippyBear ikke stå til ansvar for. Ethvert tab eller enhver gevinst, forbundet med denne process bliver også annulleret og fjernet fra din konto.

Overvågning

Vi accepterer ikke udbetalinger til tredjeparter. Alle udbetalinger skal foretages til dit eget navn og skal passe med, hvis du bliver udvalgt til KYC undersøgelse, skal alle KYC-dokumenter samt yderligere dokumentation stemme overens med oplysningerne på tilhørende konto. Findes en uoverensstemmelse vil konto og saldo bliver indefrosset og konto spærret. Når en udbetaling bliver anmodet, vil udbetalingen ske til den angivne konto, som er blevet verificeret.

Vi accepterer under ingen omstændigheder kontante indbetalinger eller udbetaling af kontanter, når der foretages anmodninger om udbetaling.

Rapportering

Lovgivningen for AML kræver, at vi overvåger og følger mistænkelige transaktioner og indberetter sådanne aktiviteter til de relevante retshåndhævende myndigheder. Vi forbeholder os retten til at nægte en overførsel når som helst, hvis vi vurderer, overførslen er forbundet med kriminel aktivitet eller hvidvaskning af penge. Loven forbyder at vi informerer kunder om rapporter, som er fremsendt til myndighederne vedrørende mistænkelig aktivitet.

Det er kundens eget ansvar at sørge for, at de oplysninger, der fremgår af kundens profil er opdateret og korrekte. TippyBear kan derfor ikke holdes ansvarlig for information, herunder fakturaer, notifikationer og anden relevant information, der ikke når frem til kunden som følge af mangelfulde oplysninger om kunden.

Det er ikke tilladt at registrere sig med krænkende, stødende, racistiske eller nedgørende oplysninger.

Forespørgsler

Vi forstår at alle disse informationer kan være forvirrende og derfor skal man også være velkommen til at henvende sig til os på enten mail eller ansatte på vores Discord.

Hvis du ikke leverer den forespurgte dokumentation inden for en rimelig tidsramme, vil din konto blive blokeret/spærret.

Hvis du har nogle forespørgsler, er du velkommen til at kontakte os via følgende e-mail: casperpvp@gmail.com.

18. August 2022